Adres: Szkoła Podstawowa w Chorzelowie, 39-331 Chorzelów    Tel: 48 17 584 14 22     Fax: 48 17 584 14 22   
   SZKOŁA
 Aktualności
 Osiągnięcia
 Galeria
 Nauczyciele
 Historia
 Archiwum
 Kontakt
   CHORZELÓW
 Nasza miejscowość
   TWÓRCZOŚĆ
 Publikacje
 Prace uczniów
   LINKI
 Ciekawe strony
   REDAKCJA
 Redakcja
   PROJEKTY
NOWA JAKOŚĆ
 WMKP 
 PIERWSZAKI

Socrates-Comenius
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA - "NOWA JAKOŚĆ"

13 lutego 2012 r. w klasach I - III SP w Chorzelowie rozpoczęła się realizacja projektu systemowego  "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej".  Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III oraz wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne wspomagające indywidualną pracę z uczniami.

Cele szczegółowe to: podniesienie umiejętności w zakresie czytania i pisania, podniesienie umiejętności matematycznych, podniesienie poziomu poprawnej wymowy poprzez zajęcia logopedyczne, rozwijanie zainteresowań matematyczno - przyrodniczych.

W naszej szkole realizowane są następujące  rodzaje zajęć:

  - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

  Więcej

  - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

  Więcej

  - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

  Więcej

  - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

  Więcej

Zajęcia dodatkowe realizowane w wymiarze 30 godzin w terminie luty - czerwiec 2012 r. odbywają się cyklicznie po 2 godziny tygodniowo.

Dzięki realizacji projektu - do standardu działań szkoły zostanie wdrożony system indywidualnej pracy z poszczególnymi uczniami.

W marcu uczniowie klas I - III SP w Chorzelowie otrzymali zestaw pomocy zakupionych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -  "Nowa Jakość - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej".  Są wśród nich planszowe gry edukacyjne korygujące trudności w czytaniu i pisaniu oraz problemy matematyczne, materiały do przeprowadzania eksperymentów, zestawy do kształtowania aktywności ruchowej i logicznego myślenia. Atrakcyjne pomoce dydaktyczne sprawiają, że nauka staje się zabawą i przyjemnością.

Powrót

[Zobacz więcej zdjęć]

[Zobacz więcej zdjęć]

[Zobacz więcej zdjęć]

Nasza szkoła posiada certyfikat "Szkoła z klasą"
[Szkoła z klasą]
Nasza szkoła posiada pracownię komputerową sfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
[Europejski Fundusz Społeczny]
[Strona angielskojęzyczna]
English for you
[Gimnazjum w Chorzelowie]
Program WOŚP "Ratujemy i uczymy ratować"
[Ratujemy i uczymy ratować]