O NAS   EFS   KONTAKT
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
        
ODWIEDZIN:
O PROJEKCIE
Opis projektu
[Logo projektu]

W roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół w Chorzelowie przystąpił do realizacji projektu  "W mądrości kapitał przyszłości", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Człowiek najlepsza inwestycja.  W ramach realizacji zadań projektu została zwiększona oferta zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu między innymi podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, wzrost umiejętności korzystania z technologii informacyjnej, rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz korektę dysfunkcji rozwojowych dzieci i młodzieży naszej szkoły. Uczniowie biorący udział w projekcie mogą liczyć na ciekawe zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Rodzaj zajęć
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
W kl. I-III S P zajęcia doskonalące umiejętności i wiadomości objęte kształceniem zintegrowanym: Wiem, umiem, potrafię oraz j. angielski, w kl IV-VI SP Korekta dysleksji, zaś w gimnazjum matematyka. Wszystkie zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą prowadzone w ciekawej formie (drama, gry edukacyjne, programy multimedialne, szachy), aby zachęcić uczniów do wysiłku i tym samym pomóc im w przezwyciężeniu trudności. Prowadzący zdiagnozują umiejętności i wiedzę na wstępie zajęć i po ich zakończeniu. Ponadto uczestnicy i nauczyciele zostaną wyposażeni w odpowiednie materiały dydaktyczne, które ułatwią i uatrakcyjnią przekazywanie wiedzy.
Z komputerem na Ty - kl. I-III SP
Obejmują kształtowanie u najmłodszych uczniów umiejętności korzystania z technologii informacyjnej, obsługi programów Paint, PowerPoint, MsWord, cyfrowej obróbki zdjęć oraz korzystanie z poczty elektronicznej, z wykorzystaniem nauki na odległość (e-learning).
Matma jest OK - kl. I-III SP
Poszerzają wiedzę poprzez rozwiązywanie łamigłówek, zadań tekstowych, gry logiczne i programy komputerowe. Jego uczestnicy wezmą udział w szkolnym konkursie matematycznym, zaś 4 finalistów w konkursie gminnym.
Mali-wielcy artyści - kl. I-III SP
Opierają się na stymulowaniu postaw twórczych oraz rozbudzaniu zainteresowań kulturą w formie: spotkań z aktorem, lekcji i spektakli teatralnych, wycieczek do muzeów, zajęć plastycznych i muzycznych. Dziewczęta i chłopcy będą wyrażali siebie poprzez różne środki artystyczne.
Zielone ogrody wiedzy - kl. IV-VI SP i GIM
Pogłębiają wiadomości i umiejętności przyrodnicze i biologiczne (z wykorzystaniem programów multimedialnych), uwrażliwiały na piękno ojczystej przyrody oraz zwracały uwagę na możliwości i formy ochrony środowiska naturalnego (wycieczki przyrodnicze, spotkanie z leśniczym). Na bieżąco będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna, a zdjęcia wykorzystane zostaną na stronie internetowej projektu i podczas jego podsumowania.
Z ECDL-em spójrz śmiało w przyszłość - kl. IV-VI SP i GIM
Składają się z 7 modułów, do których każdy uczeń/uczennica otrzyma bezpłatnie komplet 7 podręczników oraz Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Na bazie podręcznika oraz zadań dodatkowych przygotowanych przez prowadzącego (quizy, testy, projekty) uczniowie przygotują się i przystąpią do egzaminów zewnętrznych (1 po każdym module). Po zdaniu wszystkich egzaminów karta EKUK zostanie wymieniona na certyfikat ECDL.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2009    Zespół Szkół w Chorzelowie