Adres: Szkoła Podstawowa w Chorzelowie, 39-331 Chorzelów    Tel: 48 17 584 14 22     Fax: 48 17 584 14 22   
   SZKOŁA
 Aktualności
 Osiągnięcia
 Galeria
 Nauczyciele
 Historia
 Archiwum
 Kontakt
   CHORZELÓW
 Nasza miejscowość
   TWÓRCZOŚĆ
 Publikacje
 Prace uczniów
   LINKI
 Ciekawe strony
   REDAKCJA
 Redakcja
   PROJEKTY
 AKTYWNA EDUKACJA 
 WMKP 
 PIERWSZAKI

Socrates-Comenius
PASOWANIE NA UCZNIA W SP W CHORZELOWIE

W dniu 27.10.2016r. w SP w Chorzelowie odbyła się uroczystość  Pasowania na ucznia klasy pierwszej.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Mielec pan Józef Piątek, dyrektor ZS w Chorzelowie pani Mirosława Wydro, wicedyrektorzy pani Aleksandra Drozdowska oraz pan Dariusz Marek. Przybyli też rodzice uczniów klas I, oraz zaproszeni uczniowie klas starszych.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez nauczyciela prowadzącego, wychowawczynię klasy IA, Małgorzatę Klechę, która przygotowała uroczystość. Następnie zabrała głos pani dyrektor Mirosława Wydro, która zwróciła się do uczniów klas pierwszych i serdecznie ich powitała.

W pierwszej części uroczystości uczniowie klasy I prezentowali swoją wiedzę i umiejętności w formie wierszy, piosenek, pląsów i tańca. Prezentowane utwory mówiły o obowiązkach uczniów, o zasadach zachowania się w szkole, o bezpiecznej drodze do szkoły, o miłości do Ojczyzny, o poszanowaniu symboli narodowych oraz religii.

W drugiej części uroczystości nastąpiło wprowadzenie sztandaru szkoły oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie uczniowie uroczyście ślubowali być dobrymi uczniami i przestrzegać zasad obowiązujących w szkole. W końcu nastąpił moment Pasowania na Ucznia. Pani dyrektor Mirosława Wydro poprzez symboliczne dotknięcie każdego ucznia ołówkiem, dokonała tego aktu. Pan wójt wręczył uczniom pamiątkowe dyplomy potwierdzające, że uczniowie zostali pełnoprawnymi uczniami klasy pierwszej SP w Chorzelowie. Pan wójt złożył również uczniom gratulacje oraz podziękował za piękną prezentację części artystycznej. Zabrała też głos pani dyrektor Mirosława Wydro, która podziękowała i gratulowała uczniom i ich rodzicom aktu Pasowania na Ucznia.

Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

Małgorzata Klecha

Powrót

[Zobacz więcej zdjęć]
Nasza szkoła posiada certyfikat "Szkoła z klasą"
[Szkoła z klasą]
Nasza szkoła posiada pracownię komputerową sfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
[Europejski Fundusz Społeczny]
[Strona angielskojęzyczna]
English for you
[Gimnazjum w Chorzelowie]
Program WOŚP "Ratujemy i uczymy ratować"
[Ratujemy i uczymy ratować]