Adres: Szkoła Podstawowa w Chorzelowie, 39-331 Chorzelów    Tel: 48 17 584 14 22     Fax: 48 17 584 14 22   
[Logo KL]

 PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY 
 III etap - 2010/2011

   Od 2 listopada 2010 roku kl. Ia uczestniczy w realizacji  Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. 
Głównym celem Projektu jest wdrożenie modelu edukacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i motorycznego dzieci odbywa się przez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjnej oraz społecznej.
Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej. W czasie zajęć wykorzystujemy pomoce zgromadzone w ośrodkach zainteresowań. Często wykorzystujemy chustę animacyjną utrwalając kolory, kierunki, a także inne przybory w kąciku sportowym.. Dzieci chętnie słuchają także wierszy i opowiadań bogato ilustrowanych ze zbioru „Rok wierszem pisany”. W dniu 25.10.2010 rodzice uczestniczyli w „Wywiadówce inaczej” podczas której z prezentacji multimedialnej dowiedzieli się o założeniach projektu oraz wspólnie z nauczycielem określali profil inteligencji swojego dziecka. Od 3 stycznia 2011 roku rozpoczniemy realizację zajęć dodatkowych, 3 godziny tygodniowo pod hasłem „Mądrość cenną wartością-poznaję siebie, ludzi, świat przyrody”.
Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija umiejętności uczniów, podnosi ich wiedzę, dostarcza elementarnej wiedzy o świecie. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz ich osiągnięć w czerwcu 2011 roku.

Zobacz zdjęcia:    [Zobacz więcej zdjęć]

Od 3 stycznia 2011r. uczniowie klasy Ia mają zajęcia w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy’ w wymiarze, 3 godz. tygodniowo.
W sali, w której uczą się pierwszoklasiści, są kąciki zainteresowań z licznymi pomocami naukowymi, grami, instrumentami muzycznymi, rekwizytami stymulującymi rozwój każdego z ośmiu typów inteligencji, kąciki przyrodnicze uczeń w każdej chwili może podejść do kącika, który szczególnie go interesuje.
Na zajęciach w ramach projektu uczniowie nie siedzą w ławkach, nie ma ciszy jak makiem siał i słuchania nauczyciela. To przeżytek, to nie wystarczy, żeby wszechstronnie rozwijać osobowość dzieci. Najistotniejsze w tym programie jest podkreślenie indywidualności każdego ucznia i pokazanie, że nikt nie powinien czuć się gorszy, bo każdy jest zdolny. Niektóre dzieci postrzegają świat przez rytm i dźwięki. W ten sposób uczą się nawet wzorów matematycznych. Inni potrzebują więcej ruchu i lepiej przyswajają materiał, kręcąc się w rytm rymowanek piosenek, jeszcze inne malują, projektują dekoracje, układają fantastyczne budowle. Dzięki takiemu podejściu do nauczania nie nudzą się i szybko przyswajają wiedzę.
Na naszych zajęciach:
• witaliśmy Nowy Rok - ucząc się nazw miesięcy, pór roku, za udział w konkursie „Bawię się o każdej porze roku” dzieci w nagrodę otrzymały piękne kalendarze
• mówiliśmy o babciach i dziadkach i ich roli w wychowaniu wnucząt
• podziwialiśmy uroki zimy z Królową Śniegu
• bawiliśmy się na balu karnawałowym
• bawiliśmy się w teatr cieni
• był dzień gier i zabaw i konstruowaliśmy własne gry.
Wszystkie zajęcia bardzo się dzieciom podobały.
W tradycyjnej szkole są preferowane dzieci o zdolnościach interpersonalnych, bo są pomocne nauczycielowi, łatwo im zrozumieć innych, są komunikatywne, świetnie pracują w grupie i mają zdolności przywódcze. Dzieci, które nie mają łatwości nawiązywania kontaktów, na ogół są postrzegane jako gorsze Często takie dzieci pozostają w cieniu, bo nawet nauczyciele rzadziej zwracają na nie uwagę. Tymczasem mogą one świetnie organizować swoje działania i wytrwale dążyć do celu. Odróżnia je to, że najlepiej przyswajają informacje podczas samodzielnej pracy.

Zobacz zdjęcia:   [Zobacz więcej zdjęć]

W dniu 7 czerwca 2011r. odbyło się  uroczyste podsumowanie III etapu projektu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", który z uczniami klasy Ia realizowała p.J. Pyrzyńska.
W pokazie efektów udział wzięli p.Aleksandra Drozdowska i p.Dariusz Marek - wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Chorzelowie, nauczyciele, rodzice i rodzeństwo dzieci kl.Ia. Zaproszeni goście obejrzeli najpierw przedstawienie ekologiczne „Leśne spotkanie”, gdzie dzieci wcielając się w role zwierząt uświadamiały mieszkańcom naszej planety, jak ważne jest czyste środowisko.
W dalszej części goście zobaczyli prezentację multimedialną z wykorzystaniem zdjęć zrobionych podczas zajęć. Dla dzieci uczestników projektu był to czas wspomnień i refleksji.
Następnie dzieci zabrały gości do magicznego miejsca, jakim jest teatr. W bajkowej inscenizacji przedstawiły bajkę muzyczną „Jaś i Małgosia”. Przedstawienie nagrodzono ogromnymi brawami.
Bajkę zaprezentowano także dla dzieci z klasy „ O” i pięciolatków, dla dzieci z Przedszkola Samorządowego i uczniów z klas I – III.
Każde dziecko, które brało udział w projekcie otrzymało z rąk dyrektora dyplom i myszkę - pacynkę. Na zakończenie dla przybyłych gości i dzieci rodzice przygotowali słodki poczęstunek.

Jolanta Pyrzyńska - nauczycielka III etapu

[Zobacz więcej zdjęć]

Zobacz zdjęcia z zakończenia III etapu Projektu:   Pokaz efektów  oraz prezentację z zajęć  III etap Projektu  

Szkoła Podstawowa w Chorzelowie